2023-nji ýyl

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýyly


IT sözlük

Bu goşundy kompýuter we innowasion tehnologiýalar babatyndaky birnäçe sözleriň üç dilde - Türkmençe, Rusça, Iňlische terjime etmäge ýardam berýär. Idelýän sözi ykjam offlaýn görnüşde tiz tapyp, onuň ginişleýin düşündirilişini görmek üçin bu programma juda amatly.

Täzelikler

Boş iş orunlaryBoş iş orunlaryBoş iş orunlary

Magistr okuwlarynaonline hasaba alyş

Akademiýanyň döredilenine
0 ýyl
Moodle

Hyzmatdaşlar

Biziň salgymyz:

Salgymyz

Türkmenistan, Aşgabat şäheri, 1987,
Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly,
112-nji jaýy, poçta indeksi: 744027.

Telefon belgiler

+993 (12) 49-88-46;
+993 (12) 49-88-39;

E-poçta

academy01@dga.edu.tm
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy. © 2023 Ähli hukuklar goralan.