Biziň salgymyz

+993 (12) 498-846
+993 (12) 498-839
Türkmenistan, Aşgabat şäheri, 1987,
Türkmenistanyň Gahrymany
Atamyrat Nyýazow şaýoly,
112-nji jaýy, poçta indeksi: 744027.
academy01@dga.edu.tm
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy. © 2023 Ähli hukuklar goralan.