Boş iş orunlarynyň sanawy:

Sanly okuw we maglumat tehnologiýalary dolandyryş bölüminiň müdiri

Talaplar:

Bilimi: Ýokary;

Ýaşy: 30-45 aralygy;

Sebit: Aşgabat ş.;

Iş tejribesi: 5 ýyldan az bolmadyk;

Iş tertibi: Doly iş güni;

Diller: Türkmen, Rus we Iňlis;

Ýazgy ýeri: Aşgabat ş.

Goşmaça talaplar:

  1. VMware wirtualizasiýa ulgamynda administrirlemek tejribesi;
  2. Ätiýaç nusgalarynyň ulgamyny administrirlemek tejribesi;
  3. Aparat üpçünjiligi bilen işlemek tejribesi (IBM, HP, Intel, Cisco, Supermicro);
  4. Tor enjamlary bilen işlemek tejribesi, torlaryň bölünen görnüşini gurnamak tejribesi;
  5. Ubuntu Server, Centos, Windows 2003/2008/2012/ Server.
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy. © 2024 Ähli hukuklar goralan.