2024-nji ýyl

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly


IT sözlük

Bu goşundy kompýuter we innowasion tehnologiýalar babatyndaky birnäçe sözleriň üç dilde - Türkmençe, Rusça, Iňlische terjime etmäge ýardam berýär. Idelýän sözi ykjam offlaýn görnüşde tiz tapyp, onuň ginişleýin düşündirilişini görmek üçin bu programma juda amatly.

Magistr okuwlarynaonline hasaba alyş

Täzelikler

Hyzmatdaşlar

Biziň salgymyz:

Salgymyz

744013, Türkmenistan, Aşgabat şäheri,
Bagtyýarlyk etraby, Görogly köçesi, 88

Telefon belgiler

+993 (12) 39-37-10;
+993 (12) 34-43-55;

E-poçta

academy01@dga.edu.tm
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy. © 2024 Ähli hukuklar goralan.